B3 Thorsgades Kaserne 


 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
Billedet af den hvide kaserne fra Randers Lokalhistoriske Arkiv. Foto af paradepladsen fra privat samler. Stedets navn nu: Dragonparken.
Rekrutkasernen i Ladegårdsgade (nu Thorsgade) blev bygget i 1856. I 1880 blev den raseret af en brand, som efter sigende var påsat af
en rekrut. Dragonerne hjalp til med slukningsarbejdet, men kasernen måtte rives ned, og en ny blev opført. (
Arkitekten var Jensen Wærum,
se Voldbrohus.) Denne nedlagdes i 1942, og bygningerne er nu indrettet til ældreboliger.
Soldater i
Randers, se: Holstenske Rytteri Regiment  Det Slesvigske Kyrasserreg.  5. Dragonreg.  Tøjhuset  Skilderhus  Dragoner  Thorsgades Kaserne.