B1 Byen udvides mod vest 

Efter klostrenes fald kom nye gader og huse til.
Vest for voldene blev de sumpede områder
mellem byen og åen drænet og så småt bebygget. 

 

       

 

Foto fra
Den vestsjællandske Åmose.


Se Kort efter Resen 1677.