C1 Jernbanen mod Århus 1862  

Randers Banegaard vist i Ilustreret Tidende               Banelinjen mod Århus ligger som de fleste andre så vidt muligt
Årg. 3, nr. 156, 21/09 1862                                             i kanten af en ådal. Vigtigt at undgå bakker! Ellers skal der graves,
ved åbningen af banen Randers-Århus.                             som det ses ved Jernbanen mod Aalborg 1869.
Se den komplette samling                                                 1862-1936 gik jernbanen fra Fladbro syd om Neder Hornbæk,
Illustreret Tidende 1859-1924.                                         se www.kms.dk Hvidemøllevej 26, Randers, Landkort, Historiske Kort,  
OK med A4, men meget fint med udskrift i A3-format.     Målebordsblade 1842-1899. Retningsskiftet mod Aalborg faldt væk
Se Jernbanen mod Grenaa 1876                                       ved nuværende linjeføring siden 1936, hvor banen følger sydkant
og IC3-toget fra DSB, leveret af togfabrikken Scandia.     af ådalen. Se www.kms.dk Bojesvej 29, Randers, Landkort 1:100.000.